Collieägarutb.

Collieägarutbildningen vänder sig till alla som vill veta mer om sin hund. Utbildningen baseras på vissa bitar av SKK:s uppfödarutbildning men har kompletterats med mer om beteende och med fokus på collierasen.

Det finns totalt 6 avsnitt som vardera omfattar ett visst antal lektioner. Man kan genomföra de olika avsnitten i valfri ordning. Det finns heller inga tidskrav avseende hur snabbt man måste genomföra hela utbildningen.

I utbildningen ingår följande delar:

  • Anatomi (rasstandard samt historik och användningsområden)
  • Genetik (grundläggande nedärvningsprinciper för exteriör, hälsa och mentalitet)
  • Juridik (känna till gällande avtal och regler)
  • Beteende och mentalitet
  • RAS (få kännedom om rasspecifik avelsstrategi och att söka i databaser)
  • Uppfödning (inte helt klar ännu – skall genomföras sist i utbildningen)