Sammanställning KM lydnad 2016

Placering
KM
Klass 1Klass 2Klass 3Elitklass
1:aHelen Hulting med
Gemdales Calle
Champagne,
Nynäshamns BK
160619, 171,5 p
Jenny Appelblom
med Fornborgens
Katja Kavat,
Gnesta-Trosa BK
160817, 181 p
2:aHelén Eimar
med Fornborgens
Mister Milton,
Värmdö BK
151115, 167 p
3:a
4:a