Sammanställning KM bruks 2017

Placering KM
AppellklassLägre klassHögre klassElitklass
1:aAgneta Cottin med
Mironik's Isis,
SSBK 170422
spår 216 p
Hanna Persson med
Gemdales Bekymmerslöse
Bengt, Lidingö bk 170422,
spår 486,7 p
2:aHelén Eimar med
Fornborgens Mister
Milton, Väsby bk
170917, spår 436,5 p
3:a
4:a