KM Bruks

Det koras en klubbmästare (placering 1-3) i varje klass: appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass (oavsett gren). Resultat räknas endast från officiella tävlingar med uppflyttning eller certpoäng. Årlig vinnare i varje klass är det ekipage som på ett officiellt bruksprov fått högsta sammanlagda poäng. Om flera ekipage har samma resultat avgör vid provtillfället högst poäng på:

  1. Huvudmomentet
  2. Fritt följ

Meddela gärna resultaten löpande så hålls mästerskapet levande under året på hemsidan. Uppge klass, gren, tävlingsdatum, plats, poäng, hunden och förarens namn.

Ansökan till klubbmästare skall vara inskickad senast den 2 november årligen.

Tävlingsperioden är 1 november – 31 oktober.

 Kontakt: km@sck-ostralo.se