Årsavslut och klubbmästare

I kväll har SCK Östra haft årsavslut. Linda Halldén (ordförande) och Helén Eimar (kassör) avgick från sina poster efter 3 års uppdrag. Vi tackar för deras insats under dessa år. Då ny ordförande inte kunnat hittas så blev resultatet att Östra LA till vidare är vilande. Vi tackar således även sekreterare Karin Johansson och ledamot Kristina Åhlfeldt för deras insatser. Vi tackar även Ann Isacsson för erbjudandet att ev. bli framtida kassör.
 
Om någon i vårt LA kan tänka sig stå som ordförande/sammankallande så hör av er till huvudstyrelsen så kanske det går att få igång LA’t igen.
 
Mötet avslutades med prisutdelning:
Klubbmästare i Bruks blev Marie Angleby med ”Fenja” Leathan Linn Layden Lilei.
Klubbmästare i Lydnad blev Helén Eimar med ”Kalle” RLDN, RLDF, LD Startklass SE UCH Keylos Balance In Time.
Helén Eimar och ”Kalle” RLDN, RLDF, LD Startklass SE UCH Keylos Balance In Time tilldelades även följande priser:
SCK Östra LAs Hederspris till bästa collie Startklass
SCK Östra LAs Vandringspris till bästa allroundcollie
Kitty & Cassies Vandringspris till bästa utställningscollie
Grattis!
 
Vi i den nu tidigare styrelsen tackar härmed för oss!

Kommentarer är stängda.